Naše činnost

Kurzy pro firmy a organizace – Kurzy pro veřejnost – Kurzy individuální

Jazyková výuka – zejména AJ, NJ

Kurzy pro firmy, organizace i veřejnost, děti od 5let

Kurzy rozvoje osobnosti a sebeuzdravování

komunikace, sebeprezentace, asertivita, motivace, antistresové a harmonizační programy, sebepoznání, komplexní rozvoj osobnosti, nácvik a tréninky Nordic Walkingu – chůze s holemi, relaxace pohybem, spolupráce duše a těla, sebeuzdravování, formy meditace, Škola radosti, výlety

Kurzy metodické – pro učitele

metodika pro výuku AJ dětí v předškolním věku, grafologie pro učitele, etická výchova