Zkušenosti

Zkušenosti z výuky jazyků

Od jaké doby je vhodná výuka jazyka?

Dobře se učí děti v MŠ, přibližně od 5 let. V tomto věku jsou schopni již určité koncentrace, jsou schopné pochopit, že někteří lidé mluví i jiným jazykem, dokážou bez zábran opakovat slova, písničky, říkanky i celé věty. Proto se učí přirozeným způsobem, nikoli přes překladovou jednotku, kterou pak používají děti děti větší a dospělí. V tomto věku si jazyk fixují hlouběji.

Oblíbený omyl: Dospělí a starší lidé se učí hůře než děti

Nikoli! Děti se učí velmi dlouho a pomalu, a to proto, že neznají ještě gramatickou strukturu řeči, mají malé zkušenosti a menší slovní zásobu i mateřského jazyka. Dospělí tedy na své zkušenosti a již vystavěné struktury jen navazují nové poznatky a tvoří nové spoje.
Podle našich zkušeností se dospělý motivovaný člověk naučí za 1xdvouhodinovou lekci týdně během tří let tolik, co běžný student střední školy za čtyři roky při dotaci výuky 3xtýdně.
Tento objem výuky si také dokázali osvojit i naši starší dospělí studenti, kteří měli intenzivní individuální program při zaměstnání, dokonce během půl roku.

Zkušenosti z antistresového a harmonizačního programu

(který je určen pro každého) – doložené úspěchy:
Odbourání traumat z tragických událostí či násilí v rodině, odbourání panického strachu večer před spaním, odbourání vypadávání kyčelní kosti z kloubní jamky, výrazné zlepšení pohyblivosti páteře u klienty s onemocněním, při kterém dochází ke srůstání páteře, prokazatelné a výrazné zlepšení zraku, odbourání častých depresivních stavů, odbourání strachu z výšek, odbourání nadměrného strachu ze smrti, fyzické zmenšení léta bolestivého obratle, konec bolestivých potíží kolem žaludku, ukončení emocionálních i fyzických bolestí různého druhu, vyřešení partnerských problémů, odbourání nutkavých opakujících se myšlenek na traumata z dětství, celkové uvolnění, životní nadhled, nasměrování životní cesty, vyrovnání se s minulostí, zažívání většího klidu a pohody v životě…